لوگو گروه صنعتی تهویه کلوانی

تهویه هوای تازه دقیقا برعکس تهویه اگزاست عمل می کند. هوای بیرون از طریق یک هواکش اختصاصی یا سیستم هواساز تهویه مطبوع مرکزی وارد ساختمان میکند و از طریق روزنه های موجود در پوشش ساختمان خارج می شود.
با تهویه هوای تازه ، ورودی هوای بیرون باید دور از آلاینده ها مانند گاراژ، باربیکیو و دودکش قرار گیرد. اگراز یک هواکش اختصاصی استفاده می شود، باید مراقب ورود هوای بیش از حد در یک محل و ایجاد شرایط ناراحت کننده بود. هواکش های هوای تازه می تواند در خارج از خانه یا واحد مسکونی یا در گاراژ، اتاق زیر شیروانی، زیرزمین یا اتاق تاسیسات قرار گیرد.
هوای تهویه شده می تواند توسط یک کانال تهویه اختصاصی که جدا از سیستم کانال توزیع مرکزی است، توزیع گردد.
به همین ترتیب سیستم تهویه هوای مرکزی گرمایشی / سرمایشی می تواند به عنوان یک سیستم تهویه هوای تازه عمل کند(به عنوان مثال کولر ها تبخیری به عنوان پرکاربرد ترین دستگاه برودتی در کشور همین کارایی را دارد)، با نصب یک کانال تهویه اختصاصی که از یک طرف به کانال برگشت هواساز متصل است و ازطرف دیگر به سر دیگر کانال وصل شود تا از بیرون به هوای تازه دسترسی داشته باشد. این استراتژی، به نام تهویه ی مرکزی ترکیبی (CFI)، از فشار منفی در مجاورت بازگشتی استفاده می کند تا مقدار مطلوب هوای خارج را از طریق کانال تهویه هوا به داخل و در مجاورت کانال بازگشت بکشاند. سپس هواساز هوای مطبوع را به تمام اتاق های خانه توزیع می کند. همچنین باید یک دمپر و کنترل نصب شود تا مطمین باشیم که هواساز تهویه هوای لازم را بدون توجه به بارگرمایش یا سرمایش ارائه می دهد. بعضی از انواع تهویه های ترکیبی مرکزی با استفاده از 100٪ هوای بیرون عمل تهویه را انجام می دهند. این محصولات عمدتا سرمایش را از طریق تهویه مکانیکی در شرایط مطلوب در فضای باز فراهم می کند، اما همچنین می تواند شرایط تهویه هوای تازه را ایجاد کنداما برای کارایی بهتر و اطمینان از انطباق با حداقل میزان تهویه متناوب، بایستی به درستی کنترل شوند.

وقتی بحث ملاحظات طراحی و انطباق برای سیستم های تهویه CFI پیش می آید، مهم است که تمایز بین جریان کلی هوای فشرده مرکزی هواکش و جریان هوای بسیار کم کانال برگشت از بیرون، ایجاد شود (جریان هوای تهویه). به شکل B مراجعه کنید و توجه داشته باشید که کل جریان هوای هواساز مجموع جریان هوای بازگشتی و هوای بیرون است که به کانال بازگشت هدایت می شود.
سیستم های تهویه CFI می توانند سالانه مقدار قابل توجهی برق مصرف کنند. به همین دلیل باید به مبحث مصرف انرژی سیستم های تهویه مرکزی در سیستم های تهویه که در CFI مورد استفاده قرار می گیرند توجه گردد، از همین رو باید وات مورد نظربرای هر شرایط آب و هوایی را هنگام محاسبه بصورت دقیق محاسبه و مدنظر داشته باشید.

(در استاندارد ASHRAE 62.2 نیز نیاز به اندازه گیری میزان جریان هوای تهویه شده در کانال بازگشت در یک سیستم CFI وجود دارد تا نیازهای تهویه کلی ساختمان را برآورده گردد، صرف نظر از میزان گرمایش یا سرمایش در زمان سکونت در ساختمان. از آنجائیکه بخش دیگری از استاندارد به طورویژه سیستم های دایمی را رد می کند، سیستم های CFI سیستم های تهویه “متناوب” در نظر گرفته می شوند .نتایج حاصل از اندازه گیری جریان هوای CFI نصب شده و توصیف برنامه کنترل تهویه متناوب مورد استفاده برای سیستم CFI، باید بر روی گواهی نصب برای سیستم تهویه ساختمان طبق استاندارد ارائه شود.همچنین کل تهویه خانه نیز توسط ارزیاب استاندارد تأیید گردد.)

نکته: کانال های هوای خارجی برای سیستم های تهویه CFI نباید در حین آزمون نشت کانال ها بسته یا مهر و موم باشد. با این حال، کانال های هوای خارجی تهویه ی مرکزی ترکیبی که از دمپرهای کنترل شده موتوردار استفاده می کنند، و تنها زمانی باز می شود که تهویه کانال های هوای خارجی برای مطابقت با استاندارد ASHRAE 62.2 مورد نیاز هستند و در صورت عدم نیاز به تهویه کانال های هوای خارجی بسته می شوند، می توانند در حین آزمون نشت کانال بسته باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست